You are here

Sociālā Atbildība

Uzņēmuma mērķis ir ilgtspējīga uzņēmējdarbība būvniecības nozarē, kas iespējama, īstenojot godprātīgu, atbildīgu attieksmi sadarbojoties ar klientiem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā. Ar savu darbu praktizējam labas būvniecības principus. Uzņēmums ir noteicis sekojošas prioritātes sabiedrības atbalsta programmu realizēšanai:

• atbalsts mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem;

• apkārtējās vides sakopšana;

• popularizēt un ar savu piemēru rādīt atbildīgas būvniecības praksi.

2014 EstrichGridas.lv