You are here

Kvalitātes rādītāji

Lai izmērītu betona grīdas kvalitāti, izmanto starptautiski lietotu kritēriju DIN 18202.

DIN 18202 ir izstrādājis Vācijas Standartu Institūts (Deutsche Instituten for Normen), kas nosakot kritērijus kvalitatīvam pakalpojumam, ir kā starpnieks starp pasūtītāju un izpildītāju. Uzņēmums, kas ievēro šos standartus, ir spējīgs piedāvāt saviem klientiem nemainīgu un augstu pakalpojuma kvalitāti. Savukārt, pasūtītājs var būt drošs un iepriekš jau precīzi zināt, pasūtījuma rezultātu.

DIN 18202 atrunā nosacījumus virsmas līdzenuma un slīpuma normām. Kritērija standarti paredz cementa klona sadalījumu atkarībā no stiprības (ZE 12 – ZE 65).

ZE 12 – ZE 65 ciparu apzīmējumi parāda spēku daudzumu ar kādu var slogot cementa klonu konkrētā laukuma vienībā (N/mm2).

Laba Estrich grīdu būvniecības prakse tiek atzīta, ja pieļaujamais virsmas nelīdzenums ir 2 mm uz 2 m.

2014 EstrichGridas.lv